Novosti i obavijesti

BERNARD HOSTIĆ DOBITNIK NAGRADE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2022. GODINU

BERNARD HOSTIĆ DOBITNIK NAGRADE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2022. GODINU

Nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, Niskogradnja d.o.o., kao upravitelj reciklažnog dvorišta, i ove godine nagradila je jednog od najaktivnijih sugrađana u 2022. godini, koji redovito predaje otpad u reciklažno dvorište prigodnom nagradom....

RECIKLAŽNO DVORIŠTE NAGRAĐUJE!

RECIKLAŽNO DVORIŠTE NAGRAĐUJE!

Reciklažno dvorište grada Pregrade nagrađuje i ove godine! Prepoznajući trud oko zbrinjavanja i recikliranja otpada te svjesnost građana grada Pregrade koji su do kraja studenog na reciklažno dvorište predali ukupno 173.096,00 kg raznog otpada, i ove godine nagradit...

ANA ŠANTEK DOBITNICA NAGRADE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2021. GODINU

ANA ŠANTEK DOBITNICA NAGRADE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2021. GODINU

Nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, Niskogradnja d.o.o., kao upravitelj reciklažnog dvorišta, i ove godine nagrađuje jednog od najaktivnijih sugrađana u 2021. godini, koji redovito predaje otpad u reciklažno dvorište prigodnom nagradom. Ove...

OTPAD KOJI SE ODLAŽE U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

PROBLEMATIČNI OTPAD

 • otapala
 • kiseline
 • lužine
 • fotografske kemikalije
 • pesticidi
 • otpad koji sadrži živu. fluorescentne cijevi i ostali
 • odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
 • boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
 • deterdženti koji sadrže opasne tvari

 

OTPADNI PAPIR

 • ambalaža od papira i kartona
 • papir i karton

OTPADNI METAL

 • ambalaža od metala
 • metali

OTPADNO STAKLO

 • staklena ambalaža
 • staklo

 

OTPADNA PLASTIKA

 • ambalaža od plastike
 • plastika

OTPADNI TEKSTIL

 • odjeća
 • tekstil

KRUPNI GLOMAZNI OTPAD

 • glomazni otpad

JESTIVA ULJA I MASTI

BOJE

 • boje
 • tiskarske boje
 • ljepila i smole

LIJEKOVI

DETERĐENTI

BATERIJE I AKUMULATORI

ELEKTRONIČKA OPREMA

OSTALO

 • toneri, gume, oštri predmeti

GRAĐEVNI OTPAD

 • iz kućanstva (do 200 kg)

UPUTE ZA ODVAJANJE OTPADA

SPREMNIK ZA PAPIR
I KARTON

 

 • časopise, kataloge, prospekte, bilježnice
 • papirnatu i kartonsku ambalažu
 • tetrapak ambalaža

 

 

 • fotografije
 • zauljeni papir
 • metalizirani papir
 • plastificirani papir
 • tetrapak ambalaža

 

 

 

SPREMNIK ZA PLASTIKU I UPOTREBLJENU TETRA PAK AMBALAŽU

 

 • ambalaža deterdženata, šampona, prehrambenih proizvoda
 • plastične boce i vrećice
 • tetrapak ambalaža
 • plastični čepovi i poklopci, pribor za jelo, kutije za CD i DVD i sl.plastične igračke (samo plastika)

 

 

 

 • ambalaža opasnog otpada, jakih kemikalija i zapaljivih tvari, ulja i maziva
 • ambalaža sprejeva
 • višeslojna ambalaža (npr. grickalice)četkice za zube
 • kablovi (strujni, mrežni)

SPREMNIK ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

 

 • vrećice iz usisavača
 • higijenski papiri, vlažne maramice
 • ostaci od pripremanja hrane
 • zaprljani ili premazani, voštani papiri
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove spužve, tapete zdjele i drveni pribor
 • Naljepnice
 • Pelene, ulošci

 

 • žive životinje i životinjske lešine
 • tekući i polutekući otpad
 • žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori)
 • opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne
 • glomazni, metalni i građevinski otpad
 • električni i elektronički uređaji (i pripadajući dodaci poput kablova)
 • upotrebljena Tetra Pak ambalaža za mlijeko i napitke
 • ambalaža od metala, stakla i plastike

Informacije o projektu

Ukupna vrijednost projekta:

1.749.251,01 HRK

EU sufinanciranje projekta: 1.486.863,35

HRK Razdoblje provedbe projekta:
11. kolovoza 2017. – 11. travnja 2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Radno vrijeme

Zimsko radno vrijeme  1.10.-31.3.

ponedjeljak:

7:00 – 15:00

srijeda:

10:00 – 18:00

subota:

07:00 – 15:00

Ljetno radno vrijeme  1.4.-30.9.

ponedjeljak:

7:00 – 15:00

srijeda:

12:00 – 20:00

subota:

07:00 – 15:00

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Upravitelj reciklažnog dvorišta:

NISKOGRADNJA d.o.o.

Adresa: Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada

Tel.:

 • (049) 640-480 – u vrijeme rada reciklažnog dvorišta
 • (049) 376-126 – sjedište

Fax: (049) 377-447

E-mail: info@niskogradnjapregrada.hr

Kontakt osoba za više informacija:

Višnja Burić

E-mail: visnja.buric@niskogradnjapregrada.hr